Anglès

El Pla PIPE (Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu) és un programa que té com a objectiu potenciar l’ensenyament dels idiomes de manera global, amb resultats certificats pel Trinity College i la Universitat de Cambridge. Comporta un increment qualitatiu i quantitatiu de l’anglès com a 3a llengua, una  formació específica del professorat i una avaluació externa d’alumnes i de professors amb aquestes dues entitats. El projecte ordena i sistematitza l’ensenyament de l’idioma a través d’aquests tres camps: curricular, complementari i extraescolar