Batxillerat

Oberts al món

 

El projecte que oferim busca educar els joves d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en llur família i en la societat, mitjançant:

• La formació humana
• La formació religiosa i en valors
• La formació intel·lectual
• La formació social i en la solidaritat

Què pretenem en el nivell de Batxillerat:

• Que els alumnes actuïn amb autonomia, respecte i sentit ètic.
• Que responguin amb criteri i sentit crític.
• Que estableixin relacions entre els aprenentatges i les seves experiències.
• Que siguin capaços de prendre decisions valorant les variables.

Metodologies de l’aprenentatge
• Classe magistral
• Treball individual
• Treball en equip
• Treball a l’aula amb PDI i ordinador
• Treball de Síntesi o Investigació

Oferim batxillerat científic-tècnic, social, humanístic i artístic.

Descarregar informació Batxillerat

Veure optatives curs actual