Club esportiu JM

El Club Esportiu Jesús-Maria es va constituir al juny de 1983 i va néixer de la voluntat de la Congregació Jesús-Maria Sant Gervasi de complementar l’educació dels alumnes a través de l’exercici físic i l’esport.

Aquest model d’educació en l’esport creu en els joves i en les seves possibilitats de creixement. I ho fa mitjançant la pràctica del futbol,  futbol-sala, el bàsquet, el voleibol, el tennis, la gimnàstica artística, la dansa…, que permeten descobrir el valor de l’esforç com a font de la pròpia satisfacció i principi d’autonomia.

La competició ben entesa es valora com un mitjà que pot ajudar a la formació. El resultat o la participació en la competició mai és un objectiu per si sol.

La finalitat és una educació esportiva i cultural que col·labori en la formació integral de la persona, fonamenta-la en els valors universals de: veritat, responsabilitat, compromís, respecte, tolerància, convivència, justícia i solidaritat.