Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d’administració i serveis de la institució titular.

Els seus membres són, actualmente, els següents:

Director/a (President/a del consell):
Sofía Escrivá de Romaní Quiñones

Representants de la titularitat:
1. Ma Teresa Trallero Arroyo
2. María del Amor Sánchez Meseguer
3. Carmen Murcia Moreno

Representants dels professors:
1. Raquel Gosálbez Sala
2. Inmaculada Francitorra de Font
3. Lorena Suero Jiménez
4. Eva Sánchez Moya

Representants dels pares d’alumnes:
1. Oriol Solé Rubiella
2. Elena Ferrer Spá
3. Cristina Vacarisas Grau
4. Ma José Sarrión Córdoba

Representants dels alumnes:
1. Ana Carrasco Camps
2. Joan Serra Escorne

Representant del personal d’administració i serveis:
1. Roser Moreno Cañellas