Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d’administració i serveis de la institució titular.

Els seus membres són, actualmente, els següents:

Director/a (President/a del consell):

Rosa Piñol Baiges

Representants de la titularitat:

 1. Eulalia Ribas Boixeda
 2. María del Amor Sánchez Meseguer
 3. Carmen Murcia Moreno

Representants dels professors:

 1. Albert Borrás Tena
 2. Andrea Fernández Llobell
 3. Marta Pestaña Rodríguez
 4. Mercè Amat Cintas

Suplents:  Ana Martínez Villarrubia        

 

Representants dels pares d’alumnes:

 1. Álvaro Fusté Pin
 2. Fanny Porras Delgado-Ureña
 3. Berta Sánchez Gómez
 4. Gabriela Torres Amorim

Representants dels alumnes:

 1. Beatriz Calicó Flamme
 2. Beatrice Stephanie Harrison

Suplents:  Pau Riba Martínez

    

 

Representant del PAS:

1.  Sofía Delgado Gracia

Suplent:  Carlos Golobart Balaguer