Coral

Primera coral de Jesús-Maria, formada per pares i mares d’alumnes del col·legi.
Està formada per setze sopranos, dotze contralts, nou tenors i cinc baixos.
Són nombrosos els concerts i repertori de la Coral, des de música clàssica Mozart, Vivaldi, Verdi, Borodín, Rossini, etc, fins un ampli repertori de nadales, passant por música catalana de totes las èpoques i estils, i una preferència especial per cançons autòctones i espirituals negres.

Visita la web