Curs 2018-2019

Circular d’inici de curs
Horaris, vacances, reunions de pares, entrades i sortides dels alumnes, equipament escolar, llibres de text, etc.
Veure PDF

 

Uniformes
Normativa general del uniformes del col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi.
Veure PDF

 

Llistat de llibres
Llibres del curs 2018-2019.
Veure PDF

 

Informació general
Descobreix el nostre Col·legi, Jesús-Maria de Sant Gervasi
Veure PDF

 

Pla de Centre
Recull tota la informació relativa al Centre durant el curs actual.
Veure PDF

 

Plataforma i App Educamos

Recordeu que teniu dues maneres de veure la plataforma:
1/ Via web www.jmsanger.com
2/ Via APP EDUCAMOS para FAMILIAS

Veure PDF