Curs actual

 

Informació general
Descobreix el nostre Col·legi, Jesús-Maria de Sant Gervasi
Veure PDF

 

Pla de Centre
Recull tota la informació relativa al Centre durant el curs actual.
Veure PDF

 

Circular d’inici de curs
Horaris, vacances, reunions de pares, entrades i sortides dels alumnes, equipament escolar, llibres de text, etc.
Veure PDF

 

Uniformes
Normativa general i preus del uniformes del col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi.
Veure PDF

 

Llibres
Llistat de llibres de text per al curs 2017 – 2018. Reserveu-los on-line. El codi el teniu a la plataforma.
Veure PDF

 

Plataforma i App Educamos

Recordeu que teniu dues maneres de veure la plataforma:
1/ Via web www.jmsanger.com
2/ Via APP EDUCAMOS para FAMILIAS

Veure PDF

 

La Revista


Llegeix-la!