Curs 2021-22

El nostre col.legi
Descobreix Jesús-Maria Sant Gervasi.
Veure PDF  

 

Programació general Anual

La Programació General Anual (PGA) és el document institucional de planificació acadèmica dels centres elaborada per l’equip directiu al començament de cada curs escolar, i que permet el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, el correcte exercici de les competències dels òrgans de govern i de coordinació, així com la participació de tots els sectors de la comunitat educativa per a l’assoliment dels objectius proposats pel centre.

Document en preparació

 

Uniformes
Normativa general del uniformes del col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi.

Veure PDF
 

Llistat de llibres
Llibres del curs 2021-2022.
Veure PDF

 

Activitats extraescolars
Activitats esportives i culturals del curs 2021-2022

Veure PDF

 

 

Informació general
Descobreix el nostre Col·legi, Jesús-Maria de Sant Gervasi
Veure PDF

 

Plataforma i App Educamos

Recordeu que teniu dues maneres de veure la plataforma:
1/ Via web www.jmsanger.com
2/ Via APP EDUCAMOS para FAMILIAS

Veure PDF