Circular d’inici de curs


Horaris, vacances, reunions de pares, entrades i sortides dels alumnes, equipament escolar, llibres de text, etc.


Descarregar documentació adjunta