Educació Infantil

Learning by doing

 

El projecte que oferim busca educar els nens d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat, mitjançant:

• La formació humana
• La formació religiosa i en valors
• La formació intel·lectual
• La formació social i en la solidaritat

Què pretenem en el nivell d’Educació infantil:

• Que els nens aprenguin a ser i a actuar de manera autònoma.
• Que aprenguin a pensar i a comunicar-se.
• Que aprenguin a descobrir i a tenir iniciativa.
• Que aprenguin a conviure i a habitar el món.

Metodologies de l’aprenentatge:

• Classes actives i interactives: Pissarres digitals interactives (PDI), tablet, ordinador…
• Experimentació en totes les àrees i activitats
• Treball individual i en grup
• Aprenentatge de la lectoescriptura amb el mètode fonètic
• Adquisició de vocabulari a través de BITS, cançons, jocs, contes… (en català, castellà i anglès)
• Treball de neuromotors
• Aprenentatge de les matemàtiques a través de jocs manipulatius amb el mètode EntusiasMAT.

Descarrega la informació en PDF