Educació Primària

Talents en acció

 

El projecte que oferim busca educar els nens d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat, mitjançant:

• La formació humana
• La formació religiosa i en valors
• La formació intel·lectual
• La formació social i en la solidaritat

Què pretenem en el nivell d’Educació Primària:

• Que els alumnes aprenguin a ser i actuar de manera autònoma.
• Que aprenguin a pensar, a escoltar i a comunicar-se.
• Que aprenguin a descobrir i a tenir iniciativa.
• Que adquireixen les eines fonamentals i necessàries per al desenvolupament de les competències
• Que creixin en les seves habilitats socials i la seva competència emocional