Educació Primària

Talents en acció

 

El projecte que oferim busca educar els nens d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat, mitjançant:

• La formació humana
• La formació religiosa i en valors
• La formació intel·lectual
• La formació social i en la solidaritat

Què pretenem en el nivell d’Educació Primària:

• Que els alumnes aprenguin a ser i actuar de manera autònoma.
• Que aprenguin a pensar, a escoltar i a comunicar-se.
• Que aprenguin a descobrir i a tenir iniciativa.
• Que adquireixen les eines fonamentals i necessàries per al desenvolupament de les competències
• Que creixin en les seves habilitats socials i la seva competència emocional

Metodologies de l’aprenentatge:

El nostre objectiu és conduir l’alumne CAP A L’AUTONOMIA:

• Amb el desenvolupament de les intel·ligències múltiples
• Mitjançant l’avaluació de les competències bàsiques

El nostre estil d’aprenentatge comparteix els següents trets:

APRENENTATGE ACTIU, APRENENTATGE PRÀCTIC i APRENENTATGE REFLEXIU.
Observem, Reflexionem, Experimentem, Interioritzem, Creem i Avaluem.

L’activitat motiva l’alumne a l’observació, la manipulació, la creació, l’experimentació i la interiorització:
• Interaccionem amb els altres amb estratègies de treball cooperatiu.
• Treballem globalment per projectes i centres d’interès.
• Fem servir el joc, la dramatització, la cançó, el dibuix i la pintura.
• Aprenem de les matemàtiques a 1r i 2n amb el mètode EntusiasMAT.
• Utilitzem tant llibres de text i de lectura com materials complementaris i materials elaborats pels professors.
• Emprem pissarres digitals, tablets, ordinadors i portàtils en diferents tasques de l’aula.

Descarrega la informació en PDF