Emprenedors JM

Els alumnes d’ESO i de Batxillerat participen en un projecte que treballa les capacitats de lideratge, creativitat, treball en equip, expressió oral i escrita entre altres competències.

Per grups, i basant-se en el treball cooperatiu, els alumnes posen en marxa una miniempresa des de la idea inicial fins a la comercialització del producte o servei. Els participants fan estudi de mercat, pla de màrqueting, estudi financer i de viabilitat del projecte, diagrama DAFO, etc.

Comptem amb el suport d’entitats externes (Be an Entrepreneur, ESIC, Fundació Junior Achievement, Fundació La Caixa) que completen la formació dels alumnes i ens donen accés a participar en diversos concursos o campaments d’innovació.