ESO

Reptes nous

 

El projecte que oferim busca educar els joves d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat, mitjançant:

• La formació humana
• La formació religiosa i en valors
• La formació intel·lectual
• La formació social i en la solidaritat

Què pretenem en el nivell d’educació secundària obligatòria:
• Que els alumnes actuïn amb autonomia i respecte
• Que aprenguin a pensar i a comunicar-se amb criteri i sentit crític.
• Que desenvolupin el pensament lògic i abstracte.
• Que apliquin les eines necessàries per a la consolidació de les competències.

Metodologies de l’aprenentatge
• Treball individual a l’ aula.
• Treball en equip.
• Treball a l’aula amb les PDI, ordinador i llibres digitals.
• Treball de Síntesi o Investigació.

Descarrega la informació en PDF