Esportives

L’educació que els nois i noies reben a les activitats esportives està fonamentada en els valors de veritat, responsabilitat, compromís, respecte, tolerància, convivència, justícia, solidaritat. La finalitat és una educació esportiva que col·labori a la formació integral de la persona. Cadascuna de les activitats ha de permetre al noi i a la noia descobrir el valor de l’esforç com a font de la pròpia satisfacció i principi d’autonomia.
Les activitats es realitzen en el centre en dos trams de la jornada: al migdia, de 13:30 a 15h, i a l’hora de la sortida, de 15h a 19h. L’objectiu principal és oferir un desenvolupament per als alumnes, enriquint els seus gustos i necessitats, tenint en compte la seva personalitat: és un complement educatiu. Totes elles fomenten el desenvolupament de les relacions socials.
El nostre centre ofereix les següents activitats extraescolars esportives:
Gimnàstica artística, tennis, fútbol sala, basquet, volei.
El Club Esportiu Jesús-Maria ofereix també activitats obertes per a adults.