Hort escolar

L’objectiu és oferir als alumnes una educació mediambiental basada en la cura, el respecte i la defensa de la natura, ajudant-los a prendre consciència i sensibilitat davant del medi ambient, al mateix temps que coneixen i aprenen els productes, les eines i les tècniques de treball a l’hort, treballant de manera cooperativa dins l’escola.