Missió, visió i valors

Missió

Jesús-Maria és un centre catòlic, que promou la formació integral dels alumnes d’acord amb la formació cristiana de l’home, de la vida i del món, i que participa activament en la transformació i millora de la societat: tenim una visió esperançada de la tasca educativa.

La nostra és una pedagogia preventiva, arrelada en els nostres orígens, que ens fa apropar-nos als nostres alumnes per a orientar-los i motivar-los.

És per això que oferim una educació integral, oberta, crítica, accessible a tots, i que promou el desenvolupament de totes les dimensions de la persona: física, afectiva, social, intel·lectual, ètica i transcendent. La nostra és una pedagogia personalitzada, amb especial atenció als més necessitats.,

Treballem en la promoció d’un ambient familiar, amb un estil senzill i acollidor, i on s’afavoreix el treball en equip i la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

Estem oberts al món, integrats en la realitat social i cultural del nostre temps i del nostre entorn, tot promovent una actitud solidària i responsable.

Visió

En un món en canvi constant, la nostra escola ha d’estar constantment preparada per donar resposta coherent als nous reptes educatius que se’ns estan presentant. És per això que estem obligats a potenciar la formació permanent i la qualificació del professorat, la innovació educativa, a mantenir i millorar la qualitat en les relacions humanes entre el professorat, les famílies, els docents i els PAS, i a potenciar un clima escolar de trobada, treball i diàleg. Tampoc podem oblidar la necessitat d’estar preparats per a uns nous temps de convivència de cultures i de religions, on cal mantenir una actitud de compromís social i cristià.

Jesús-Maria Sant Gervasi ofereix una formació de qualitat.

Valors

La nostra trajectòria com a escola ens reafirma en la idea que el nostre treball es fonamenta en una sèrie de valors que podem trobar en cadascuna de les nostres actuacions:

El valor de la interioritat, que ens porta a reflexionar abans d’actuar, a prendre consciència de nosaltres mateixos i la relació amb l’entorn i amb Déu.

El valor de la pau i la convivència, que ens ajuda a viure tenint en compte el diàleg, la cooperació i el perdó.

El valor de la justícia i la solidaritat, que ens porta a rebutjar la violència, l’explotació i la venjança, en un esforç `per construir un món millor.

El valor de l’acollida, que ens permet acceptar aquell que és diferent, i ens ajuda a obrir-nos a altres contextos, altres cultures i altres religions.

El valor de la llibertat i l’esperit crític, que ens prepara per prendre decisions i per acceptar les nostres responsabilitats i limitacions

El valor de l’esforç i la responsabilitat, que ens dóna capacitat per ser autònoms i també per treballar en equip.