Certificat de Qualitat Norma ISO 9001


El nostre col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi ha obtingut la certificació de Qualitat, Norma ISO 9001. Aquest certificat avala de manera oficial la tasca de millora contínua que el centre realitza, amb el compromís de promoure l’eficiència en l’acció educativa i en tota l’organització escolar.

L’objectiu principal és donar una resposta cada cop més adequada a les necessitats i demandes de la nostra societat.

Certificat