FECC: 122.206 al·legacions presentades al Departament d’Educació


Aquí podeu llegir el document de la Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya que conté la informació i les notes de prensa que fan referència a aquestes al.legacions.

Veure Document