Miniempresa Bagit, 3r Premi a la Competició catalana de miniempreses