Objectiu de curs: Trenca el cercle


Durant aquest curs us volem convidar a tencar el cercle.

Ho farem cercant solucions i emprenent accions que afavoreixin una millora des de la implicació i el compromís.