Opcions preferents

Són els objectius prioritaris per desenvolupar des de tots els àmbits de la nostra acció. Marquen la línia i l’estil del Centre i estan presents en tot el que s’hi realitza:

1. Afavorir i potenciar un estil d’escola inclusiva, amb el disseny d’un Projecte Educatiu que contempli la diversitat, per donar resposta a les necessitats educatives de cadascun dels alumnes

2. L’acció Pastoral com a eix vertebrador de l’acció educativa, que es concreta en un Pla de pastoral local i programació de les accions necessàries en cada àmbit.