Pla PIPE

El PIPE (Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu) és un programa que té com a objectiu implementar i optimitzar l’eficàcia de l’ensenyament d’idiomes a l’escola amb un increment qualitatiu i quantitatiu de l’ensenyament de l’anglès com a segona llengua. Això es tradueix en:

• Més hores d’exposició a l’anglès (a través de matèries curriculars, hores complementàries…)
• Formació de professorat, personal no docent i tota la comunitat educativa
• Projectes extraescolars: British Council i possibilitat d’estades a l’estranger
• Auxiliars de conversa nadius
• Batxillerat Dual