Projecte lingüístic

Anglès

El Pla PIPE (Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu) potencia l’ensenyament dels idiomes de manera global, amb resultats certificats pel Trinity College i la Universitat de Cambridge.

Batxillerat dual

El programa Dual s’ha posat en marxa amb alumnes des de 2n ESO fins a 1r Batxillerat, que obtindran el títol de Batxillerat dels Estats Units d’Amèrica.

Francès

Es tracta des del primer moment que la llengua estrangera sigui el vehicle de comunicació i interrelació interpersonal, a partir de petits diàlegs, còmics, poemes, cançons etc…

Alemany

L’objectiu de l’alemany, com a segona llengua estrangera, és que l’alumne pugui desenvolupar-se en els aspectes més comuns de la vida quotidiana, a casa i a l’escola