Projecte TIC

Per a nosaltres les noves tecnologies són una eina fonamental per al desenvolupament de l’alumne com a suport en tot el ventall de competències, no només en la digital. Les aules disposen de Pissarres Digitals Interactives com a suport en moltes activitats. A més a més des de P3 fins a 4t ESO s’imparteix informàtica setmanalment . Des de l’any 2010 els alumnes d’ESO disposen del seu propi portàtil com a suport a l’aula per recerca i treball personal i cooperatiu. Diferents grups d’infantil i primària utilitzen tablets com a suport per al seu aprenentatge amb aplicacions que permeten enfortir i desenvolupar tot tipus d’habilitats.