Projectes

A Jesús-María Sant Gervasi, implementem unes propostes formatives amb la finalitat de donar resposta a certes demandes que la comunitat escolar expressa, o que el centre percep com a necessàries, en observar el seu context.

A través dels projectes, busquem que els nens i els adolescents assoleixin certs objectius d’aprenentatge, donant resposta a la diversitat d’interessos i necessitats: les tecnologies de la informació i la comunicació, la millora de la comprensió lectora, l’aprenentatge de llengües estrangeres, la educació financera, la creació musical, la cura del medi ambient i la natura…

Els projectes escolars del centre són els següents:

Pla TIC-TAC
Les PDI, el portàtil, el Projecte “Tablets, “Lego” i “Scratch” són eines de treball tecnològic a l’aula des de P3. Les innovacions tecnològiques proporcionen als alumnes canals nous de comunicació i immenses fonts d’informació. Des del punt de vista del docent, representa una millora en la qualitat de l’atenció personalitzada.

Projecte PIPE
El Pla integral de plurilingüisme educatiu, te l’objectiu de potenciar l’ensenyament dels idiomes de forma global, i en particular de l’anglès, amb resultats certificats pel Trinity College i la Universitat de Cambridge. Igualment, inclou el francès i l’alemany, amb l’oportunitat de treure els certificats corresponents. Vivim en un món totalment globalitzat i on tots ens connectem amb tots. Aprendre idiomes és una gran eina a l’hora de progressar com a estudiant i professional. .

Batxillerat Dual
Completa el projecte PIPE del centre, amb un programa i disseny curricular virtual, avançat i innovador. Proporciona un alt nivell de preparació per a tots els alumnes que desitgin accedir a les universitats als Estats Units. És una oferta extraescolar, des de 2º d’ESO.

Projecte “Amb el llibre sota el braç”
La finalitat és motivar la lectura de forma individualitzada o en grups petits (tres o quatre persones) amb un voluntari. En definitiva, es pretén de fomentar el gust per la lectura, i millorar el procés lector dels infants, acompanyant-los en la creació d’hàbits de lectura.

Projecte “Emprenedors JM” i “Junior Achievement”
L’alumne viu una experiència pràctica en la presa de decisions de negoci convertint-se en accionista i propietari d’una empresa real creada per ell i el seu equip de socis. Comença a tercer d’ESO amb la matèria d’emprenedoria.

Projecte “Sala Rock”
Fomenta l’aprenentatge individual dels instruments musicals tot fomentant el treball en grup i la creativitat dels components, a l’hora de compondre cançons. Igualment, el treball voluntari dels alumnes de Batxillerat o exalumnes, col·laboradors en el projecte. És una experiència de convivència, de lleure, d’amistat.

Projecte “Hort escolar”
L’objectiu és oferir als alumnes una educació mediambiental basada en la cura, el respecte I la defensa de la natura, ajudant-los a prendre consciència i sensibilitat davant del medi ambient, al mateix temps que coneixen i aprenen els productes, les eines I les tècniques de treball a l’hort, treballant de manera cooperativa dins l’escola.

Projecte “Explainers”
És un programa que neix per iniciativa dels principals museus de ciència dels EUA. El seu objectiu principal és potenciar vocacions científiques i acostar el coneixement als visitants del museu a partir de les explicacions fetes per estudiants. de 4t d’ESO i Batxillerat. Per als alumnes participants, significa compartir coneixement, aprendre acadèmicament i personalment, entusiasmar-se per la ciència; adquirir experiència i comunicar-se i ser creatiu.