Religioses i pastorals

La jornada escolar comença amb una pregària a tots els cursos. Són uns minuts per fer una aturada i d’interiorització personal.

En diferents moments del curs i de l’escolaritat, els alumnes participen en recessos, convivències i trobades organitzades pel centre o convocades per Jesús-Maria Espanya.

Els nens i nenes d’Infantil, i fins que no fan la primera comunió, visiten la capella i aprenen a fer petites pregàries i a donar gràcies a Jesús i a Maria per tot el que tenen. És així que comencen a descobrir en la capella un espai de silenci i pregària comunitària.

Des de 4t de Primària fins a Batxillerat, a l’escola propiciem, regularment, un moment de trobada amb el sagrament de l’Eucaristia per a tots els alumnes. D’aquesta manera, van entenent el sentit de l’eucaristia. En les festes especials o el final de curs, es troben reunits per compartir i celebrar com a comunitat cristiana. Als temps litúrgics d’Advent i Quaresma, es dona l’oportunitat de celebrar el sagrament de la Reconciliació

Durant dos cursos, 3r i 4t de Primària, de manera voluntària, els nens fan catequesi per preparar-se a rebre el sagrament de l’Eucaristia per primera vegada. És un moment privilegiat de renovació de la fe per a tota la família.

A partir de 4t d’ESO, s’ofereix la catequesi de preparació al sagrament de la Confirmació, per tal d’iniciar un procés de preparació amb l’ajut i acompanyament d’un catequista durant dos cursos. Els grups són voluntaris i en horari extraescolar, un cop per setmana.

Després de la Confirmació, alguns joves segueixen reunint-se amb un catequista per aprofundir en el seu procés de maduració de la fe.