Tria escola cristiana


La campanya “Tria Escola Cristiana” neix per ser una marca referència de l’ensenyament concertat.

Més en concret volem que l’escola cristiana de Catalunya sigui un referent, alhora, de compromís, qualitat i equitat.