COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

La Presidenta del Consell Escolar comunica a tots els membres de la comunitat escolar la nova composició del Consell Escolar del centre:

Director/a (President/a del consell):
Sofía Escrivá de Romaní Quiñones

Representants de la titularitat:
1. Ma Teresa Trallero Arroyo
2. María del Amor Sánchez Meseguer
3. Carmen Murcia Moreno

Representants dels professors:
1. Raquel Gosálbez Sala
2. Inmaculada Francitorra de Font
3. Lorena Suero Jiménez
4. Eva Sánchez Moya

Representants dels pares d’alumnes:
1. Oriol Solé Rubiella
2. Elena Ferrer Spá
3. Cristina Vacarisas Grau
4. Ma José Sarrión Córdoba
Suplent: Berta Sánchez Gómez

Representants dels alumnes:
1. Eduard Baronet Barluenga
2. Ana Carrasco Camps
Suplents: Joan Serra Escorné
Elena Pieralli Yagüe

Representant del personal d’administració i serveis:
1. Roser Moreno Cañellas