MANIFEST DE JESÚS-MARIA PER LA PAU / PER LA NO VIOLÈNCIA

Estem presenciant amb inquietud el desenvolupament dels esdeveniments que s’han anat produint en aquestes darreres setmanes en la vida de la nostra comunitat autònoma. Amb veritable dolor, assistim a una política d’allunyament i incomprensió. Com a Congregació de Jesús-Maria, demanem que els que tenen a les seves mans el poder de decisió sobre el futur dels seus ciutadans, busquin vies alternatives al retret i a la violència, vies de diàleg i voluntat d’entesa i de servei. Des de la nostra opció cristiana i el carisma de la nostra Fundadora, carisma de pau, de bondat i de perdó, fem aquesta crida per avançar en el camí de la mediació i el respecte, i elevem la nostra oració a Déu Pare de tots.

Religioses de Jesús-Maria
Comunitat Educativa de Jesús-Maria

 

MANIFIESTO DE JESÚS-MARIA POR LA PAZ / POR LA NO VIOLENCIA

Estamos presenciando con inquietud el desarrollo de los acontecimientos que se han ido produciendo en estas últimas semanas, en la vida de nuestra comunidad autónoma.  Con verdadero dolor, asistimos a una política de desencuentro e incomprensión. Como Congregación de Jesús-María, pedimos que los que tienen en sus manos el poder de decisión sobre el futuro de sus ciudadanos, busquen vías alternativas al reproche y la violencia, vías de diálogo y voluntad de entendimiento y servicio. Desde nuestra opción cristiana y el carisma de nuestra Fundadora, carisma de paz, de bondad y de perdón, hacemos este llamamiento para avanzar en el camino de la mediación y el respeto, y elevamos nuestra oración al Dios Padre de todos.

Religiosas de Jesús-María
Comunidad Educativa Jesús-María