MISSIÓ

misio Formem part d’un col·legi que té molts anys d’història. La nostra fundadora, Santa Claudina Thévenet, va néixer a Lyon, França, a l’any 1774 i va fundar la Congregació l’any 1818. Al 1818, Claudina Thèvenet llença el repte d’una escola per tothom.
Jesús-Maria va iniciar la seva missió a Espanya l’any 1850, al barri de Sant Andreu. Va ser a l’any 1894 quan aquest col·legi de Sant Gervasi va començar a caminar… i fins el dia d’avui.

La nostra trajectòria com a escola ens reafirma en la idea que el nostre treball es fonamenta en una sèrie de valors que podem trobar en cadascuna de les nostres actuacions:

• El valor de la interioritat
• El valor de la llibertat i l’esperit crític
• El valor de l’esforç i la responsabilitat
• El valor de la justícia i la solidaritat
• El valor de la pau i la convivència
• El valor de l’ acollida

Jesús-Maria és un centre catòlic, que promou la formació integral dels alumnes d’acord amb la formació cristiana de l’home, de la vida i del món, i que participa activament en la transformació i millora de la societat
És per això que oferim una educació integral, oberta, personalitzada, crítica, accessible a tots, i que promou el desenvolupament de totes les dimensions de la persona: física, afectiva, social, intel·lectual, ètica i transcendent.
Treballem en la promoció d’un ambient familiar, amb un estil senzill i acollidor, i on s’afavoreix el treball en equip i la participació de tots els membres de la comunitat educativa.
Oferim una atenció personalitzada als alumnes, amb especial atenció als més necessitats.
Estem oberts al món, integrats en la realitat social i cultural del nostre temps i del nostre entorn, tot promovent una actitud solidària i responsable.


VISIÓ

En un món en canvi constant, la nostra escola ha d’estar constantment preparada per donar resposta coherent als nous reptes que se’ns estan presentant. És per això que estem obligats a potenciar per a l’excel·lència en la formació permanent i la qualificació del professorat, en la innovació educativa, en mantenir i millorar la qualitat en les relacions humanes entre el professorat, les famílies, els docents i els PAS, i a potenciar un clima escolar de trobada, treball i diàleg.
Tampoc podem oblidar la necessitat d’estar preparats per a uns nous temps de convivència de cultures i de religions, on cal mantenir una actitud de compromís social i cristià.


VALORS

valors La nostra trajectòria com a escola ens reafirma en la idea que el nostre
treball es fonamenta en una sèrie de valors que podem trobar en
cadascuna de les nostres actuacions:
El valor de la interioritat, que ens porta a reflexionar abans d’actuar, a
prendre consciència de nosaltres mateixos i la relació amb l’entorn i amb
Déu.

El valor de la llibertat i l’esperit crític, que ens prepara per prendre
decisions i per acceptar les nostres responsabilitats i limitacions.
El valor de l’esforç i la responsabilitat, que ens dóna capacitat per ser
autònoms i també per treballar en equip i per participar en la
transformació del món.

El valor de la justícia i la solidaritat, que ens porta a rebutjar la violència,
l’explotació i la venjança, en un esforç per construir un món millor
El valor de la pau i la convivència, que ens ajuda a viure tenint en
compte el diàleg, la cooperació i el perdó.
El valor de l’acollida, que ens permet acceptar aquell que és diferent, i
ens ajuda a obrir-nos a altres contextos, altres cultures i altres religions.