ESCOLA TRILINGÜE
Català – Castellà – Anglès


educacio infantil

EDUCACIÓ INFANTIL: P3 • P4 • P5 (de 3 a 6 anys) Acollim els nens i les nenes i els donem els fonaments que permetran desenvolupar els aprenentatges posteriors. Els hàbits, la socialització, el joc, la manipulació i la comunicació d’experiències són els elements de treball del nostre dia a dia.

 
 
 
 
 


educacio primaria EDUCACIÓ PRIMÀRIA: (de 6 a 12 anys) Els alumnes adquiriran els coneixements fonamentals i les competències bàsiques per desenvolupar el seu procés d’aprenentatge. Comunicar-se, raonar i calcular, adquirir hàbits de treball i organització, fer-se autònom, saber tenir cura del cos, conèixer el món, créixer personalment i acompanyar en el coneixement del missatge de Jesús són els nostres objectius.

 
 
 
 
 


educacio secundaria EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO): (de 12 a 16 anys) Les línies d’actuació es basen en la necessitat que tenen els nostres alumnes d’una orientació eficaç tant des del punt de vista acadèmic com des del vessant del seu desenvolupament personal a través d’una acció tutorial personalitzada i preventiva. Entenem l’activitat educativa com un procés que busca, de manera progressiva, l’adquisició de l’autonomia personal: capacitat d’organització, de raonament crític, d’abstracció i de comunicació efectiva.

 
 
 
 
 


batxillerat BATXILLERAT (Educació secundària postobligatòria): Arts • Humanitats i Ciències Socials • Ciències i Tecnologia L’ensenyament postobligatori enllaça les línies bàsiques de l’aprenentatge que s’ha rebut a l’educació secundària amb les necessitats de futur dels nostres alumnes. En aquest nivell es treballen els continguts com un conjunt global, que exigeix un esforç constant de relacions entre els diversos àmbits de coneixement. Ajudem els alumnes amb una orientació acadèmica i professional per al seu futur.