batxillerat El projecte que oferim busca educar els joves d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en llur família i en la societat, mitjançant:

• La formació humana
• La formació religiosa i en valors
• La formació intel·lectual
• La formació social i en la solidaritat

Què pretenem en el nivell de Batxillerat:

• Que els alumnes actuïn amb autonomia, respecte i sentit ètic.
• Que responguin amb criteri i sentit crític.
• Que estableixin relacions entre els aprenentatges i les seves experiències.
• Que siguin capaços de prendre decisions valorant les variables.

Metodologies de l’aprenentatge
• Classe magistral
• Treball individual
• Treball en equip
• Treball a l’aula amb PDI i ordinador
• Treball de Síntesi o Investigació

 

ÀMBITS OBJECTIUS BATXILLERAT
FORMACIÓ HUMANA – Desenvolupament de la seva individualitat– Consolidació de la autoestima i seguretat personal

– Capacitat de reflexió i introspecció

– Presa de decisions

FORMACIÓ RELIGIOSA I EN VALORS – Consolidació de valors:  l’amistat, la lleialtat, la sinceritat, la llibertat…– Catequesi de confirmació

– Acompanyament davant els nous interrogants i plantejaments davant de la fe, de la vida i de la realitat

– Acceptació i acollida de drets i deures

– Desenvolupament de l’esperit crític, moral autònoma i independència

FORMACIÓ INTEL·LECTUAL – Adaptació a les exigències de la nova  etapa– Orientació acadèmica i professional

– Aplicació  de les estratègies del pensament  lògic i abstracte

– Analisi crítica de la informació i de la realitat.

Maduresa de les capacitats intel·lectuals: anàlisi, argumentació en el debat, diàleg i coherència en les decisions i el discurs.

 

FORMACIÓ SOCIAL
I EN LASOLIDARITAT
– Importància de l’esport, la música, la creativitat– Afavorir experiències de grup, de compartir i de col·laboració, voluntariats

– Acollida de la diversitat i de la diferència