colegio jesus maria infantileducacion jesus maria El projecte que oferim busca educar als nens i joves d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en llur família i en la societat, mitjançant:

• La formació humana
• La formació religiosa i en valors
• La formació intel·lectual
• La formació social i en la solidaritat

Què Pretenem en el nivell d’Educació infantil:

• Que els nens aprenguin a ser i actuar de manera autònoma.
• Que aprenguin a pensar i a comunicar-se.
• Que aprenguin a descobrir i a tenir iniciativa.
• Que aprenguin a conviure i habitar el món

Metodologies de l’aprenentatge
• Classes actives i interactives: PDI, tablet, ordinador.
• Experimentació en totes les àrees i activitats
• Treball individual i en grup
• Aprenentatge de la Lectoescriptura amb el Mètode Fonètic
• Aprenentatge de l’àrea numèrica amb Números en Color (regletes Cuisenaire)
• Adquisició de vocabulari a través de BITS, cançons, jocs (en anglès i castellà)

 

ÀMBITS OBJECTIUS DE L’ETAPA
FORMACIÓ HUMANA – Desenvolupament de l’autonomia

– Formació d’hàbits: escoltar, control personal…

– El joc com a eina de socialització i aprenentatge

FORMACIÓ RELIGIOSA I EN VALORS – Jesús com un amic alegre

– Iniciació a la pregària

– Treball transversal de valors: Pla d’acció tutorial (PAT)

FORMACIÓ INTEL·LECTUAL – Coneixement del jo i de l’entorn

– Aprenentatge dels llenguatges: lectoescriptura, numèric…

– Inici TIC i anglès

FORMACIÓ SOCIAL

I EN LA

SOLIDARITAT

– Convivència,  normes de relació

– Aprendre a conviure i a compartir

 

infantil1 educacio infantil educacio infantil