tercer cicle Metodologies de l’aprenentatge
• Classes actives i interactives: PDI, ordinador.
• Treball individual, trabajo en grupo i treball cooperatiu
• Grups reduïts: lògica matemàtica, lectura, ortografia, expressió oral i escrita
• Interdisciplinaritat en anglès: Música, Visual i Plàstica.

 

 

 

 

 

 

ÀMBITS
OBJECTIUS CICLE INICIAL
FORMACIÓ HUMANA
– Autonomia
– Autoestima
– Hàbits: organització del treball, deures, ús de l’agenda…
FORMACIÓ RELIGIOSA I EN VALORS
– Jesús que es dóna i està present a l’Eucaristia
– Catequesi 1ª Comunió- Pregàries, celebracions i Eucaristies
– Treball transversal de valors: PAT (esforç, ajuda)
FORMACIÓ INTEL·LECTUAL
– Destresa amb la llengua i les operacions matemàtiques
– Desenvolupament de la memòria- Inici de l’estudi
– Pensament realista
– TIC i TAC
– Anglès com a eina d’aprenentatge
FORMACIÓ SOCIAL I EN LA SOLIDARITAT
– Acceptació dels models i les normes
– Ganes de col·laborar