eso El projecte que oferim busca educar els joves d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en llur família i en la societat, mitjançant:

• La formació humana
• La formació religiosa i en valors
• La formació intel·lectual
• La formació social i en la solidaritat

Què pretenem en el nivell d’Educació secundària obligatòria:
• Que els alumnes actuïn amb autonomia i respecte
• Que aprenguin a pensar i a comunicar-se amb criteri i sentit crític.
• Que desenvolupin el pensament lògic-abstracte.
• Que apliquin les eines necessàries per a la consolidació de les competències.

Metodologies de l’aprenentatge
• Classe magistral
• Treball individual a l’ aula
• Treball en equip
• Interdisciplinaritat en anglès: Ed. Física, Música, Pastoral, Informàtica
• Treball a l’aula amb les PDI, ordinador i llibres digitals
• Aprenentatge basat en problemes a 1r i 2n ESO
• Treball de Síntesi o Investigació

 

ÀMBITS OBJECTIUS ESO
FORMACIÓ HUMANA – Autoestima i seguretat personal- Organització personal
– Educació afectiva-sexual
– Acceptació de la diversitat
– Capacitat de reflexió i introspecció
– Iniciar-se en la presa de decisions
FORMACIÓ RELIGIOSA I EN VALORS – Consolidació de valors:  l’amistat, la leialtat, la sinceritat, companyerisme…
– Catequesi de confirmació
– Acompanyament davant els nous interrogants i plantejaments davant de la vida i de la realitat
– Acceptació i acollida de drets i deures
– Desenvolupament de l’esperit crític
FORMACIÓ INTEL·LECTUAL – Adaptació a les exigències de la nova  etapa
– Organització acadèmica
– Aplicació  de les estratègies del pensament  lògic i abstracte
– Analisi crítica de la informació i de la realitat
FORMACIÓ SOCIAL I EN LA SOLIDARITAT – Importancia de l’esport, la música, la creativitat
– Afavorir experiències de grup, de compartir i de colaboració, voluntariats
– Acollida de la diversitat i de la diferència

eso eso eso2