pastoral El nostre pla de Pastoral expressa el conjunt de valors cristians i humans que volem transmetre, d’una forma vivencial i a través de tota la nostra tasca educativa.

Objectius:

  • Creixement integral de cada alumne
  • Potenciar la seva dignitat
  • Ajudar a descobrir els valors evangèlics
  • Comprometre l’alumne en la construcció d’una societat més justa i fraternal
  • Afavorir les experiències de trobada amb la persona de Jesús

pastoral pastoral