Pastoral del centre Jesús Maria

La Pastoral del nostre Centre es dirigeix a nens i joves en la seva situació concreta familiar i de fe.
PRETÉN un projecte cristià de persona que s’obri a l’experiència de Déu com a Pare i a la trobada amb la persona viva de Jesús, que descobreixi els valors de l’Evangeli, i que es comprometi en la construcció d’una societat més justa i més fraterna.
TÉ COM A OBJECTIU, proporcionar el creixement integral de la persona, iniciar i afavorir el coneixement i vivència de la fe cristiana,concloure en un projecte i opció de vida i en un compromís amb els altres, amb una preferència per els més desvalguts.
ES PROJECTA en uns mitjans i accions pastorals segons les etapes del procés de la Pastoral.
DESENVOLUPA UNS VALORS I ACTITUDS : veritat, sinceritat, pau, perdó, esforç, col.laboració, ajuda, compartir, admiració, oració, interiorització, amor, servei, compromís.

REBALLEM PER A UNA EDUCACIÓ TREBALLEM PER A UNA EDUCACIÓ
INTEGRAL I HUMANITZADORA INTEGRAL I HUMANITZADORA
A PARTIR D’UN PROJECTE DE PASTORAL A PARTIR D’UN PROJECTE DE PASTORAL
QUE DINAMITZA TOTS ELS ÀMBITS DE L’ESCOLA

1.- CATEQUESI I SAGRAMENTS

OBJECTIUS GENERALS

•    Desenvolupar actituds cristianes: amor als altres, acció de gràcies,
capacitat d’adoració, confiança filial…

• Donar a conèixer la persona de Jesucrist i el seu missatge per
apropar-nos a Ell.

•    Buscar experiències que ajudin a viure el missatge de Jesucrist.

•    Descobrir en els signes allò que ens apropa al fet trascendent.

•    Conèixer el valor dels sagraments en la vida de la nostra fe.

•    Preparar-se per rebre els sagraments de la Reconciliació, Eucaristia i
Confirmació.

1.1.- Primera Comunió
Objectius

•    Conèixer la persona de Jesús i les seves actituds.

• Adonar-se de l’actitud d’entrega i generositat de Jesús envers a
nosaltres.

•    Descobrir que Jesús es queda amb nosaltres en el pa i el vi.

•    Aprofundir en el significat de “viure en comunió”.
1.2.- Eucaristies
Objectius

•    Potenciar, ambientar i cuidar la dimensió simbólica i celebrativa de
les Eucaristies.

•    Fomentar una actitud participativa i respectuosa.
1.3.- Confirmació
Objectius

•    Compartir experiències de fe.

• Fer camí cap a una síntesi de fe, valor evangèlic, vivencies i
celebracions.

•    Aprofundir, enfortir i revisar el compromís cristià.

•    Descobrir el que vol dir el do de l’Esperit.

•    Donar possibilitat de voluntariats socials, eucaristies de joves, …
1.4.- Catequistes
Objectius

•    Donar formació previa als catequistes.

• Tenir reunions periòdiques per avaluar el seguiment de tots els
grups.

2.- GRUPS D’AMICS

OBJECTIUS GENERALS
•    Afavorir l’amistat entre el grup.

•    Comunicar-se amb els altres.

•    Aprofundir en l’autoconeixement.

•    Aprofundir en la fe cristiana.

•    Descobrir els valors evengèlics.

•    Posar-se en contacte amb la persona de Jesucrist.

•    Viure la fe com a procés.

•    Arribar a un compromís
2.1.- Grups d’Amics de 4t, 5è, 6è, 1r ESO i 2n d’ESO Objectius
•    Aprofundir en els valors evangèlics a través del joc.

•    Afavorir el diàleg entre els diferents membres del grup.

•    Aprofundir el valor de l’amistat, el compartir, la sinceritat.
Monitors
•    Els alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat són els monitors.

•    Els alumnes de 2n d’ESO tenen la possibilitat de ser ajudants dels
monitors.
Excursió final amb altres nois i noies de les altres escoles de Jesús-Maria de Barcelona.
2.2.- Grups d’Amics de 3r d’ESO Objectius
•    Afavorir l’amistat entre el grup.

•    Entrar en contacte amb la persona de Jesucrist.
Recessos per donar la possibilitat de moments de reflexió per trobar-se amb ells mateixos, amb el grup i amb Jesucrist. Viatges a Lourdes, Lió i Loiola per afavorir la convivència i amistat i la relació amb Jesús.

3.- RECESSOS DE CURS I CONVIVÈNCIES

OBJECTIUS GENERALS
•    Aprofundir i revisar el seu compromís cristià.

•    Trobar-se amb la persona de Jesucrist.

•    Reflexionar personalment i en grup.

•    Possibilitar moments de pregària personal i en grup.
3.1.- Convivències de 1r d’ESO.

3.2.- Convivències de 2n d’ESO.

3.3.- Recés de 3r d’ESO.

3.4.- Recés de 4t d’ESO.

3.5.- Recés de 1r de Batxillerat.

4.- TROBADES JM

OBJECTIUS GENERALS
•    Sensibilitzar-se per la persona de Jesús i el seu missatge

• Compartir experiències i amistat amb altres nois i noies de JM
d’Espanya.
4.1.- Trobada a Madrid per 1r i 2n de Batxillerat

4.2.- Celebració de la Pasqua Jove per 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat.

4.3.- Realització d’alguna activitat, convivència…, durant l’estiu.

4.4.- Trobada per antics alumnes de més de 18 anys.

5.- FESTES

OBJECTIUS GENERALS
•    Conèixer l’origen de les festes.

• Descobrir el lligam de moltes festes religioses amb les tradicions
populars.

•    Aprendre les actitud i els valors que ens donen moltes festes.

•    Aprofundir en el carisma de la nostra Fundadora.

5.1.- La Mercè

5.2.- La Immaculada

5.3.- Tots Sants

5.4.- Dia de la Pau

5.5.- Dia de Claudina

5.6.- Sant Jordi

5.7.- Mare de Déu de Montserrat

5.8.- Dia de la Familia

6.- TEMPS LITÚRGICS

OBJECTIUS GENERALS

•    Sentir-se part de l’Església com a poble.

•    Viure i celebrar la fe a partir dels símbols propis de cada temps.

•    Possibilitar espais per a l’experiència de Déu.

6.1.- Advent

6.2.- Nadal

6.3.- Quaresma

3.4.- Pasqua

3.5.- Pentecosta

7.- CAMPANYES

OBJECTIUS GENERALS
•    Concienciar-se de la situació mundial i de les injustícies de la nostra societat.

•    Adonar-se de la responsabilitat de col.laborar econòmicament.

•    Descobrir el sentit de compartir la tasca de l’Església local envers les altres Esglésies més necessitades.

•    Descobrir la responsabilitat d’entrega als altres.

7.1.- Domund (Octubre)

7.2.- Nadal (Desembre)

7.3.- Contra la Fam (Febrer)

7.4.- Agermanament amb Bolivia

7.4.1.- C. E. B. Comissió Escolar de Bolivia formada per un alumne desde 5è fins a 4t d’ESO que és l’encarregat d’impulsar la campanya a la seva classe donant idees noves, motivant i col.laborant directament amb les activitats programades.

7.4.2.- Voluntariat a Bolivia o altres països on està JM