Projecte TIC

tic Per nosaltres l’ús de les noves tecnologies és una eina fonamental per el desenvolupament de l’alumne com a suport en tot el ventall de competències, no només en la digital. Les aules disposen de Pissarres Digitals Interactives com a suport en moltes activitats. A més a més des de P3 fins a 4t ESO s’imparteix informàtica setmanalment . Des de l’any 2010 els alumnes d’ESO disposen del seu propi portàtil com a suport a l’aula per recerca i treball personal i cooperatiu. Com a novetat des del curs 2014-2015 els nens i nenes de P4 participaran en un projecte amb tablets.


Pla PIPE (Escola plurilingüe)

pipe El PIPE (Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu) és un programa que té com a objectiu implementar i optimitzar l’eficàcia de l’ensenyament d’idiomes a l’escola amb un increment qualitatiu i quantitatiu de l’ensenyament de l’anglès com a segona llengua. Això es tradueix en:

– Més hores d’exposició a l’anglès (a través de matèries curriculars, hores complementàries…)

– Formació de professorat, personal no docent i tota la comunitat educativa

– Projectes extraescolars: escola d’idiomes, auxiliars de conversa i possibilitat d’estades a l’estranger.

– Auxiliars de conversa nadius.


Hort escolar

hort Els alumnes de 1r, 2n, i 5è de primària conjuntament amb alumnes de 2n, 3r, i 4t de la ESO i del batxillerat artístic, participen en aquest projecte d’escola que treballa continguts curriculars de diverses matèries com són naturals, medi ambient, matemàtiques, dibuix……….
També fomenta el treball cooperatiu, el respecte i l’aprofitament del medi ambient i aplica d’una manera directa valors fonamentals de l’escola.


Sala Rock

sala rock La Sala Rock és un projecte de l’escola Jesús-Maria Sant Gervasi que va néixer l’any 2007 per potenciar el talent musical que hi ha a l’escola i per transmetre els valors que es treballen des de les tutories i el Departament de Pastoral. En aquest projecte participen alumnes des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat, i també ex-alumnes, que assagen un cop per setmana per tal de composar cançons i fer versions de cançons conegudes. Aquests grups participen en concerts organitzats per l’escola com el Nadal Rock, Bolivia Rock, Claudina Rock i el Dia de la Família i els que tenen més nivell també participen en altres concerts organitzats per altres entitats a Catalunya i fins i tot a Andorra.

 

 


Emprenedors JM

emprenedors Des del curs 2013-2014 els alumnes de 1r de Batxillerat participen en un projecte que treballa les capacitats de lideratge, creativitat, treball en equip, expressió oral i escrita entre altres competències. Per grups, i basant la nostra feina en el treball cooperatiu, els alumnes posen en marxa una miniempresa des de la idea inicial fins a la comecialització del producte o servei. Els participants fan estudi de mercat, pla de marketing, estudi financer i de viabilitat del projecte, diagrama DAFO, etc. Comptem amb el suport d’entitats externes (Be an Entrepreneur, ESIC, Fundació Junior Achievement) que completen la formació dels alumnes i ens donen accés a participar en diversos concursos o campaments d’innovació.

 

 


Fun Rugby

Fun rugby Aquest projecte Fun Rugby suposa la realització de 8 sessions amb uns entrenadors de rugby Sud-africans o Australians, en anglès. Es fa per segon any amb 2n i 4t ESO.

Els objectius inicials són:

– Conèixer i practicar el Rugby.

– Realitzar un bloc de treball en immersió en angles.

– Promoure els principis i valors del Rugby afins als que des d’Educació física promovem.