Protocol de Comunicació Família Escola

Està a disposició de tots  els pares i mares la Guía o Protocol de comunicació Família-Col.legi. Ho trobareu a la plataforma educativa.